Šventosios Mortos deklaracija

2014 m. balandžio 14 d. Romoje Šventosios Mortos grupė susirinko į pirmąją konferenciją. Jos nariai įvairių šalių policijos vadovai pasirašė deklaraciją, kurioje akcentuojama būtinybė užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir moderniajai vergijai.

Deklaracijoje akcentuojama, kad ši konferencija – dalis proceso, kuriame dirbama kartu tarptautinėje erdvėje, plėtojant prevencijos strategijas, pastoracinę nusikaltimo aukų priežiūrą ir jų reintegraciją į visuomenę, ir šios veiklos centre visada bus nusikaltimų aukos.

Teisingumas tiems, kurie atsakingi už šiuos baisius nusikaltimus, ir sustabdytos aukų kančios – svarbiausias Bažnyčios, teisėsaugos ir bendruomenių partnerystės tikslas.


2014 m. balandžio 14 d. Romoje Šventosios Mortos grupė susirinko į pirmąją konferenciją. Jos nariai įvairių šalių policijos vadovai pasirašė deklaraciją, kurioje akcentuojama būtinybė užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir moderniajai vergijai.

Deklaracijoje akcentuojama, kad ši konferencija – dalis proceso, kuriame dirbama kartu tarptautinėje erdvėje, plėtojant prevencijos strategijas, pastoracinę nusikaltimo aukų priežiūrą ir jų reintegraciją į visuomenę, ir šios veiklos centre visada bus nusikaltimų aukos.

Teisingumas tiems, kurie atsakingi už šiuos baisius nusikaltimus, ir sustabdytos aukų kančios – svarbiausias Bažnyčios, teisėsaugos ir bendruomenių partnerystės tikslas.


Skaityti daugiau >