Šventosios Mortos grupė

Šventosios Mortos grupė neturi tikslo pasiūlyti vienintelį teisingą sprendimą kovai su prekyba žmonėmis. Toks sprendimas nė neįmanomas – tai, kas tiktų vienai šaliai, visiškai netiktų kitai, nes daug priklauso nuo nacionalinių, religinių skirtumų, kitų aplinkybių. Bet visų mūsų patirtis, profesionalumas ir išmintis, sudėta kartu, bus gerokai didesnė, tad, tikimės, bus naudinga visiems, dirbantiesiems šioje srityje.

Šventosios Mortos grupės nariai yra nepriklausomi, bet vienijami tarpusavio pagarbos, kūrybiškumo, lankstumo ir noro dirbti kartu kovojant su šiuolaikine vergija. Ir dar: jų darbe svarbiausia prekybos žmonėmis nusikaltimų aukos, jų poreikių įvardijimas ir pagalba. Tai visada bus kertinis Šventosios Mortos grupės veiklos akmuo.

Šventosios Mortos grupės tikslas

Plėtoti glaudžius teisėsaugos, Bažnyčios ir bendruomenių ryšius.

Inspiruoti politikus ir įstatymų leidėjus, kad, kurdami įstatymus, nukreiptus prieš prekybą žmonėmis, pirmiausia orientuotųsi į nukentėjusiuosius.

Rūpintis, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba.

Dalintis patirtimi, geriausia praktika ir kompetencijomis kuriant prekybos žmonėmis prevenciją, pastoracinę pagalbą aukoms, gerinant jų integraciją į visuomenę ir teisinį nusikaltėlių persekiojimą.

Kelti supratimą apie moderniosios vergystės prigimtį ir mastą.

Šventoji Morta

Šv. Morta (gyveno iki 80 m. po Kr.), Viešpaties mokinė, Marijos Magdalietės ir Lozoriaus sesuo, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima liepos 29-ąją.

Kas žinoma apie šventąją Mortą? Kad jos, Marijos ir Lozoriaus namuose Betanijoje (miestelyje už maždaug trijų kilometrų nuo Jeruzalės miesto sienų, rytiniame Alyvų kalno šlaite) lankydavosi Jėzus. Morta, Marija ir Lozorius buvę artimi Jėzaus bičiuliai. Jis ateidavo į jų namus kaip laukiamas svečias. Seserys jautėsi galinčios laisvai į jį kreiptis susirgus broliui, net jei jo grįžimas į Judėją buvo beveik tolygus mirčiai.

Plačiai žinomas Evangelijos pasakojimas apie Mortą, besirūpinančią svetingai priimti Jėzų, ir jos seserį Mariją, besiklausančią Jėzaus žodžių. Iš šio pasakojimo yra kilęs posakis apie Mortos dalį, tai yra apie rūpinimąsi namų reikalais.

Kartą Morta parengusi maistą Jėzui ir jo mokinimas, ir tiesiai pareiškusi, kad jos sesuo turinti jai padėti patarnauti svečiams, užuot klausiusis (Lk 10, 38-42). Šis pavyzdys dažnai pasitelkiamas norint pabrėžti, kad reikia rūpintis pirmiau dvasiniais dalykais.

Tačiau Mortos stiprybė ir didybė – jos paprastas ir tvirtas tikėjimo Jėzumi liudijimas po brolio mirties....

Šventosios Mortos grupė neturi tikslo pasiūlyti vienintelį teisingą sprendimą kovai su prekyba žmonėmis. Toks sprendimas nė neįmanomas – tai, kas tiktų vienai šaliai, visiškai netiktų kitai, nes daug priklauso nuo nacionalinių, religinių skirtumų, kitų aplinkybių. Bet visų mūsų patirtis, profesionalumas ir išmintis, sudėta kartu, bus gerokai didesnė, tad, tikimės, bus naudinga visiems, dirbantiesiems šioje srityje.

Šventosios Mortos grupės nariai yra nepriklausomi, bet vienijami tarpusavio pagarbos, kūrybiškumo, lankstumo ir noro dirbti kartu kovojant su šiuolaikine vergija. Ir dar: jų darbe svarbiausia prekybos žmonėmis nusikaltimų aukos, jų poreikių įvardijimas ir pagalba. Tai visada bus kertinis Šventosios Mortos grupės veiklos akmuo.

Šventosios Mortos grupės tikslas

Plėtoti glaudžius teisėsaugos, Bažnyčios ir bendruomenių ryšius.

Inspiruoti politikus ir įstatymų leidėjus, kad, kurdami įstatymus, nukreiptus prieš prekybą žmonėmis, pirmiausia orientuotųsi į nukentėjusiuosius.

Rūpintis, kad nusikaltimų aukoms būtų prieinama teisinė ir pastoracinė pagalba.

Dalintis patirtimi, geriausia praktika ir kompetencijomis kuriant prekybos žmonėmis prevenciją, pastoracinę pagalbą aukoms, gerinant jų integraciją į visuomenę ir teisinį nusikaltėlių persekiojimą.

Kelti supratimą apie moderniosios vergystės prigimtį ir mastą.

Šventoji Morta

Šv. Morta (gyveno iki 80 m. po Kr.), Viešpaties mokinė, Marijos Magdalietės ir Lozoriaus sesuo, Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima liepos 29-ąją.

Kas žinoma apie šventąją Mortą? Kad jos, Marijos ir Lozoriaus namuose Betanijoje (miestelyje už maždaug trijų kilometrų nuo Jeruzalės miesto sienų, rytiniame Alyvų kalno šlaite) lankydavosi Jėzus. Morta, Marija ir Lozorius buvę artimi Jėzaus bičiuliai. Jis ateidavo į jų namus kaip laukiamas svečias. Seserys jautėsi galinčios laisvai į jį kreiptis susirgus broliui, net jei jo grįžimas į Judėją buvo beveik tolygus mirčiai.

Plačiai žinomas Evangelijos pasakojimas apie Mortą, besirūpinančią svetingai priimti Jėzų, ir jos seserį Mariją, besiklausančią Jėzaus žodžių. Iš šio pasakojimo yra kilęs posakis apie Mortos dalį, tai yra apie rūpinimąsi namų reikalais.

Kartą Morta parengusi maistą Jėzui ir jo mokinimas, ir tiesiai pareiškusi, kad jos sesuo turinti jai padėti patarnauti svečiams, užuot klausiusis (Lk 10, 38-42). Šis pavyzdys dažnai pasitelkiamas norint pabrėžti, kad reikia rūpintis pirmiau dvasiniais dalykais.

Tačiau Mortos stiprybė ir didybė – jos paprastas ir tvirtas tikėjimo Jėzumi liudijimas po brolio mirties. „Jėzus jai tarė: Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas; kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki?“ Ji atsakė jam: „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį“ (Jn 11, 25-27).

Šv. Morta pasižymėjusi nepaprastu gailestingumu: gausiai šelpė vargšus, mielai vaišino svečius.

Morta, kaip ūkio tvarkymo ir namų ruošos bei namų šeimininkių globėja, mene dažnai vaizduojama kaip šeimininkė, laikanti šaukštą arba stovinti prie viryklės ir maišanti viralą puode.


Skaityti daugiau >