Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas Šventosios Mortos konferencijos dalyviams

Sveikinu visus konferencijos, kurios tikslas – vienyti pastangas prieš prekybą žmonėmis, dalyvius.

Dėkoju kardinolui Nicholsui ir Anglijos bei Velso Vyskupų Konferencijai už šio susitikimo organizavimą, Socialinių mokslų Dvasinei akademijai – už priėmimą.

Prekyba žmonėmis – tai atvira žaizda ant šiuolaikinės žmonijos kūno, stigma ant Kristaus kūno. Tai nusikaltimas žmonijai. Ir tai, kad susirinkome čia turėdami tikslą suvienyti jėgas, rodo mūsų norą sujungti strategijas ir veiklas, sustiprinti jas dėkingumu, artimumu tiems vyrams ir moterims, kurie yra tapę prekybos žmonėmis aukomis.

Tarp mūsų yra autoritetingų teisėsaugos atstovų, kurie pirmiausia atsakingi už teisinę bazę, reikalingą kovai su šia tragiška realybe. Taip pat dalyvauja humanitariniai bei socialiniai darbuotojai, kurių užduotis – apgaubti nusikaltimų aukas žmogiška šiluma, suteikti galimybę kurti naują gyvenimą. Tai yra du skirtingi keliai, bet jie gali ir privalo eiti kartu.

Labai svarbu dialogas ir keitimasis požiūriais, tad tokia konferencija labai naudinga ir reikalinga.

Tikiu, kad tai rodo ir faktas, jog, praėjus metams po pirmojo susitikimo, Jūs iš naujo susibūrėte tam, kad eitume pirmyn.

Dėkoju Jums už pasirengimą dirbti kartu. Meldžiu Jums Dievo pagalbos ir Mergelės Marijos globos.

2014 m. balandis


Sveikinu visus konferencijos, kurios tikslas – vienyti pastangas prieš prekybą žmonėmis, dalyvius.

Dėkoju kardinolui Nicholsui ir Anglijos bei Velso Vyskupų Konferencijai už šio susitikimo organizavimą, Socialinių mokslų Dvasinei akademijai – už priėmimą.

Prekyba žmonėmis – tai atvira žaizda ant šiuolaikinės žmonijos kūno, stigma ant Kristaus kūno. Tai nusikaltimas žmonijai. Ir tai, kad susirinkome čia turėdami tikslą suvienyti jėgas, rodo mūsų norą sujungti strategijas ir veiklas, sustiprinti jas dėkingumu, artimumu tiems vyrams ir moterims, kurie yra tapę prekybos žmonėmis aukomis.

Tarp mūsų yra autoritetingų teisėsaugos atstovų, kurie pirmiausia atsakingi už teisinę bazę, reikalingą kovai su šia tragiška realybe. Taip pat dalyvauja humanitariniai bei socialiniai darbuotojai, kurių užduotis – apgaubti nusikaltimų aukas žmogiška šiluma, suteikti galimybę kurti naują gyvenimą. Tai yra du skirtingi keliai, bet jie gali ir privalo eiti kartu.

Labai svarbu dialogas ir keitimasis požiūriais, tad tokia konferencija labai naudinga ir reikalinga.

Tikiu, kad tai rodo ir faktas, jog, praėjus metams po pirmojo susitikimo, Jūs iš naujo susibūrėte tam, kad eitume pirmyn.

Dėkoju Jums už pasirengimą dirbti kartu. Meldžiu Jums Dievo pagalbos ir Mergelės Marijos globos.

2014 m. balandis


Skaityti daugiau >