Memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“

Lietuvoje paskelbtas memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“. Dokumentą pasirašė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo Popiežiaus Pranciškaus kvietimą tarptautinei bendruomenei priimti solidaresnę ir veiksmingesnę strategiją prieš prekybą žmonėmis, tapusią gėdingu ir grėsmingu šiuolaikinės vergovės pavidalu; siekdami, kad joks žmogus nebūtų naudojamas kaip priemonė pasipelnyti, pareiškiame:

Bet kokia prekyba žmonėmis ir vergiškas išnaudojimas tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse pažeidžia žmogaus orumą, meta iššūkį ne tik nusikaltimo aukoms, bet ir visai civilizuotai žmonijai, silpnina tikėjimą teisingumu, griauna tarpusavio pasitikėjimą visuomenėje, žeidžia valstybės tarptautinį autoritetą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir Lietuvos policija sutelks jėgas šiuolaikinės vergovės problemoms spręsti, derins veiksmus nepakantumui nužmoginančioms gyvenimo ir darbo sąlygoms stiprinti, skatins priešintis asmens orumo žeminimui, neatodairiškam žmonių išnaudojimui siekiant pasipelnyti. Bus bendradarbiaujama užkertant kelią visų formų prekybai žmonėmis ir žmogaus kūno dalimis, nustatant prekybos žmonėmis aukas, pagal kompetenciją teikiant joms pagalbą ir užtikrinant jų asmeninį saugumą.

Kviečiame kitas Bažnyčios, valstybės ir teisėsaugos institucijas, savivaldybes, nevyriausybines organizacijas, vietos ir užsienio lietuvių bendruomenes jungtis prie šio memorandumo ir pagal kompetenciją bei galimybes dirbti teisingos ir darnios Lietuvos labui.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas

Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas

Vilnius, 2015 m. birželio 26 d.


Lietuvoje paskelbtas memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“. Dokumentą pasirašė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Memorandumas „Santalka prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę“

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo Popiežiaus Pranciškaus kvietimą tarptautinei bendruomenei priimti solidaresnę ir veiksmingesnę strategiją prieš prekybą žmonėmis, tapusią gėdingu ir grėsmingu šiuolaikinės vergovės pavidalu; siekdami, kad joks žmogus nebūtų naudojamas kaip priemonė pasipelnyti, pareiškiame:

Bet kokia prekyba žmonėmis ir vergiškas išnaudojimas tiek Lietuvoje, tiek kitose valstybėse pažeidžia žmogaus orumą, meta iššūkį ne tik nusikaltimo aukoms, bet ir visai civilizuotai žmonijai, silpnina tikėjimą teisingumu, griauna tarpusavio pasitikėjimą visuomenėje, žeidžia valstybės tarptautinį autoritetą.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir Lietuvos policija sutelks jėgas šiuolaikinės vergovės problemoms spręsti, derins veiksmus nepakantumui nužmoginančioms gyvenimo ir darbo sąlygoms stiprinti, skatins priešintis asmens orumo žeminimui, neatodairiškam žmonių išnaudojimui siekiant pasipelnyti. Bus bendradarbiaujama užkertant kelią visų formų prekybai žmonėmis ir žmogaus kūno dalimis, nustatant prekybos žmonėmis aukas, pagal kompetenciją teikiant joms pagalbą ir užtikrinant jų asmeninį saugumą.

Kviečiame kitas Bažnyčios, valstybės ir teisėsaugos institucijas, savivaldybes, nevyriausybines organizacijas, vietos ir užsienio lietuvių bendruomenes jungtis prie šio memorandumo ir pagal kompetenciją bei galimybes dirbti teisingos ir darnios Lietuvos labui.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas

Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas

Vilnius, 2015 m. birželio 26 d.


Skaityti daugiau >
2016-10-08 09:59:37